НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

При щорічному відновленні змісту навчальних дисциплін викладачі кафедри прагнуть використовувати останні закордонні і вітчизняні публікації з відповідних наукових напрямків.

Низка підручників і методичних посібників безпосередньо написані викладачами кафедри, видані центральними й університетськими видавництвами і рекомендовані керівними органами освіти вищих навчальних закладів.


ДСТУ ГОСТ 7.1:2006


ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
«Бібліографічний запис, бібліографічний опис.
Загальні вимоги та правила складання»
Методичні рекомендації з впровадження