НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

При щорічному відновленні змісту навчальних дисциплін викладачі кафедри прагнуть використовувати останні закордонні і вітчизняні публікації з відповідних наукових напрямків.

Низка підручників і методичних посібників безпосередньо написані викладачами кафедри, видані центральними й університетськими видавництвами і рекомендовані керівними органами освіти вищих навчальних закладів.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Методичні рекомендації містять основні вимоги до виконання та оформления атестаційних робіт бакалаврів згідно з вимогами чинних стандартів.

Для студентів за напрямами підготовки 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка» та 6.050802 «Електронні пристрої та системи».

ІНФОРМАЦІЯ ОНОВЛЮЄТЬСЯ