НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

У процесі навчання студенти наших спеціальностей освоюють значне число сучасних навчальних дисциплін, що забезпечують як високий рівень їхньої загальної підготовки, так і найсучасніший рівень спеціальної і профільної підготовки.

Студенти вивчають навчальні дисципліни відповідно до навчальних планів своїх напрямів підготовки і спеціальностей.

Відповідно до профілю, кафедра електроніки викладає своїм студентам і студентам суміжних спеціальностей наступні навчальні дисципліни:

МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА
Профілюючі дисципліни (бакалаври):


 • персональні комп'ютери та програмування,
 • фізичні основи наноелектроніки,
 • теорія електронних кіл,
 • основи біомедичних знань,
 • основи квантової електроніки,
 • компоненти мікро та наноелектроніки,
 • алгоритмічні мови програмування,
 • основи інформаційних систем,
 • основи молекулярної електроніки,
 • цифрова електроніка,
 • інформаційні основи кодування,
 • прикладна оптоелектроніка,
 • мікропроцесори та мікроконтролери,
 • основи наноелектронної схемотехніки,
 • автоматизовані системи проектування наноелектронних пристроїв,
 • імовірнісні основи обробки сигналів та даних,
 • мікро- та наносхеми з програмованими структурами,
 • стиснення сигналів та зображень,
 • квантова криптографія,
 • цифрова обробка сигналів,
 • теорія біомедичних систем


ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ
Профілюючі дисципліни (бакалаври):


 • інформатика,
 • теорія електричних та електронних кіл,
 • сигнали та процеси в електроніці,
 • компоненти інтегральної електроніки,
 • аналогова і цифрова схемотехніка,
 • програмовані логічні інтегральні схеми,
 • теорія інформації та кодування,
 • мікропроцесорні пристрої,
 • пристрої живлення,
 • передача, приймання та обробка сигналів,
 • основи конструювання,
 • ймовірнісні основи обробки сигналів та даних,
 • стиснення сигналів та зображень,
 • оптоелектронні пристрої та системи,
 • електронні системи відображення інформації,
 • основи криптографії,
 • цифрова обробка сигналів,
 • комп'ютерне проектування,
 • основи побудови електронних систем,
 • дисципліни економічного спрямуванняНавчальний матеріал, що освоюють наші студенти, закріплюється лабораторним практикумом у навчальних лабораторіях , а також прив'язується до реальних технічних об'єктів і технологій під час виробничих і переддипломних практик. Наша кафедра має широкі наукові і науково-технічні зв'язки і сьогодні має у своєму розпорядженні можливість проведення виробничих і переддипломних практик у ряді вітчизняних і закордонних організаціях і підприємствах.